thetimestar.com
thetimestar.com

    Home        ผลงานดีเด่น        แสดงความเห็น        งานที่ผ่านมา        ผู้บริหาร        เรื่องราวที่ยังจดจำอยู่        ลูกสาวอาจารย์

 

 เพื่อความรวดเร็ว หากท่านต้องการไป


งานเรือนพักชั้นประทวนและพลตำรวจ


โครงการเรือนพักชั้นประทวนและพลตำรวจ
สภ.กิ่ง อ.เขาดิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
รวมเวลา 6 เดือน


อ. สิทธิชัย สุวรรนาวุธ หมวกขาว ถ่ายภาพ
กับประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้กำกับ พตอ.ชาติชาย แตงเอี๋ยม


คนงานก่อสร้าง 65 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มละ 20 คน เพื่อทำกลุ่มละ 1 หลัง
กลุ่มที่เหลือทำในส่วนอื่น ๆ พร้อมกับงานโครงสร้าง


ภาพน้ำฝนนองเต็มพื้น บริเวณการก่อสร้าง
เห็นได้เกือบทุกวัน ฝนจะตกวันละ 15 นาที
ผมเรียกฝนเพื่อการเกษตร ตามสภาวะภูมิศาสตร์
ที่นี่เป็นเขตฝนชุกชุม ผลไม้ดก และมากเป็นพิเศษ<<Back     Go to ผลงานดีเด่น


views[6985]    

All contents
งานอาคาร ที่ MMA
งานอาคารสำนักงานและควบคุม
งานเรือนพักชั้นประทวนและพลตำรวจ
งานขยายการผลิตแป้งเพื่อส่งออก
การประชุมเตรียมงานก่อสร้าง
RO PROJECT
งาน Box Culvert
งานสร้าง Pipe Rack ชุด 2
งานสร้าง Pipe Rack ชุด 1
จัดให้มีการ Talk ทุกเช้าก่อนเริ่มทำงาน


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ผลงานดีเด่น | แสดงความเห็น | งานที่ผ่านมา | ผู้บริหาร | เรื่องราวที่ยังจดจำอยู่ | ลูกสาวอาจารย์thetimestar.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved