thetimestar.com
thetimestar.com

    Home        ผลงานดีเด่น        แสดงความเห็น        งานที่ผ่านมา        ผู้บริหาร        เรื่องราวที่ยังจดจำอยู่        ลูกสาวอาจารย์

 

 เพื่อความรวดเร็ว หากท่านต้องการไป


งานขยายการผลิตแป้งเพื่อส่งออก


โครงการก่อสร้างอาคารและถังกวนแป้ง จำนวน 5 แท่น ขอบข่ายของงาน
1. ออกแบบ-คำนวน
2. เขียนแบบ
3. ก่อสร้างแล้วเสร็จ


ความพิเศษของงานก่อนสร้าง สถานเที่เดิมเป็นชายน้ำ
ติดบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งงานนี้ต้องลงเข็ม
พร้อมกับมีผนังกันดิน โดยการคำนวนจะต้องคิดถึง
การตั้งอยู่ของอาคารและถังกวนแป้ง ซึ่งรับน้ำหนักถังใหญ่ 500 ตัน
ถังกรด 3 ถัง ตั้งอยู่บนชั้นลอยสูงจากพื้น 6.50 เมตร น้ำหนัก 150 ตัน


ภายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พักสายตาครับ
<<Back     Go to ผลงานดีเด่น


views[5815]    

All contents
งานอาคาร ที่ MMA
งานอาคารสำนักงานและควบคุม
งานเรือนพักชั้นประทวนและพลตำรวจ
งานขยายการผลิตแป้งเพื่อส่งออก
การประชุมเตรียมงานก่อสร้าง
RO PROJECT
งาน Box Culvert
งานสร้าง Pipe Rack ชุด 2
งานสร้าง Pipe Rack ชุด 1
จัดให้มีการ Talk ทุกเช้าก่อนเริ่มทำงาน


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ผลงานดีเด่น | แสดงความเห็น | งานที่ผ่านมา | ผู้บริหาร | เรื่องราวที่ยังจดจำอยู่ | ลูกสาวอาจารย์thetimestar.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved